OMEGAS MODULAR COMMON RAIL GAS INJECTION SYSTEM je revolucionarni sistem ubrizgavanja sa izuzetno naprednom tehnologijom.Uređaj radi na principu direktnog Common rail ubrizgavanja gasa i rješava u potpunosti probleme detonacija plastične usisne grane i rad sa komplikovanim benzinskim kompjuterom.

Princip rada je MASTER-SLAVE. Benzinski kompjuter upravlja radom motora kad radi na benzinu i kad koristi TNG. Kad radi na TNG, tada OMEGAS kompjuter služi samo kao prevodilac komandi,a kontrola svih parametara motora je i dalje benzinski kompjuter. Ovo je prvi sistem kod koga protok gasa od rezervoara ka motoru ide na bazi prirodne razlike u pritiscima,bez ikakve stimulacije bilo vakuma bilo elektro asistencijom.

Ovdje više nema mješača već se putem injektora vrši direktno ubrizgavanje TNG-a.

Uz OMEGAS  izdaje MEĐUNARODNU GARANCIJSKU KNjIŽICU.

Gubitak snage je samo do 5%.

Preporučuje se da se ovaj sistem ugrađuje kod vozila kod kojih se očekuje ista snaga kao kad motor vozila radi na benzin i kod vozila sa željeznom usisnom granom sa komplikovanim benzinskim komputerom. Sva vozila proizvedena od 1998. godine koja imaju benzinski kompjuter se moraju raditi u OMEGAS u.

“GAS SISTEM” je jedini servis u Bosni Hercegovini koji posjeduje opremu obučene majstore sa sertifikatom za uspješnu konverziju na rad motora na TNG u

MODULAR COMMON RAIL GAS INjECTION SYSTEM OMEGAS LANDIRENZE.