Ova vozila imaju benzinski kompjuter i jedini način da se oni uspješno konvertuju na rad na TNG su kompjuterizovani gasni sistemi. Kontrola rada cijelog sistema je kompjuterizovan i ako se instalacija uradi u skladu sa uputstvima i pravilima jednom podešen auto nikad neče doći na štelovanje.

Za svaki automobil postoji posebna, detaljna i precizna šema za instalaciju. LANDIRENZO kao prvi proizvođač AutoGasnih uređaja za ove automobile izdaje MEĐUNARODNU GARANCIJSKU KNjIŽICU. INSTALACIJA BEZ GASNOG KOMPJUTERA JE GREŠKA I NIKAKO SE NE PREPORUČUJE. TADA SE SNAGA I POTROŠNjA NEMOGU KONTROLISATI, MOTOR RADI NESTABILNO, KADA SE VRATI NA BENZIN BENZINSKI KOMPJUTER PRIJAVLjUJE GREŠKU I MORA NA SEVIS.

Odlika tehnologije je, da automobil radi izuzetno stabilno. Kvalitetno ugrađena oprema I podešen automobil ima do 5% slabiju snagu i do 15% veću potrošnju od benzinske.

“GAS SISTEM” je jedini servis u Bosni Hercegovini koji posjeduje opremu i obucene majstore sa sertifikatom za uspješnu konverziju na rad motora na TNG u LAMBDA KONTROL SISTEMU.

Optimalno podešavanje se može izvršiti jedino pomoću BRC-ovog dijagnostičkog boxa. “GAS SISTEM” kao BRC-ov ovlašteni servis posjeduje opremu za elektronsko štelovanje.