Razvijene zamlje već dugo sistematski rade na omasovljenju upotrebe TNG za pogon motornih vozila.U velikim gradovima sa velikim intenzitetom saobraćaja autobisi gradskog saobraćaja i taxi vozila masovno koriste TNG.

 

AUSTRIJA: U Beču oko 600 autobusa gradskog saobraćaja kao gorivo koriste TNG.

JAPAN: U Tokiju taksi vozila isključivo kao gorivo koriste TNG.

ITALIJA: U Italiji ima preko 1.200.000 vozila koja kao gorivo koriste gas.

HOLANDIJA: Preko 800.000 vozila kao alternativno gorivo koriste TNG.

SAD: Policija i druge državne institucije zakonski moraju imati vozila na alternativno gorivo.

ŠPANIJA: U Madridu ima preko 50 ,a u Valjadolidu oko 110 autobusa koji koriste TNG za pogon.

 

U većini evropskih zemalja država subvencionira prelazak na pogon gasom od 30% u troškovima.

Procjena Svjetskog udružanja za propan gas (NPGA) ja da će do 2010. godine samo u Americi biti 17.000.000 vozila na plin.